Realizacje

21.11.2011 - 15.12.2011

Remont drogi przy wale przeciwpowodziowym Fordon - Łoskoń

Remont odcinka drogi przywałowej przy przeciwpowodziowym wale ochronnym Fordon - Łoskoń w Bydgoszczy od 4+420 do 4+480m

Inwestor: Miasto Bydgoszcz

Copyright 2012 HYDRO-EKO

Powered by: Globalvanet