Realizacje

08.06.2009 - 10.11.2010

Wykonanie konstrukcji żelbetowych - Stacja Wodociągowa "Czyżkówko" w Bydgoszczy

Wykonanie konstrukcji żelbetowych obiektów inżynierskich na terenie infiltracji (pompownie pośrednie, obudowa studni lewarowych, obudowa studni zbiorczych lewarowych, obudowa studni zbiorczych drenażowych) w ramach inwestycji: Modernizacja Stacji Wodociagowej SW-4 "Czyżkówko" w Bydgoszczy - część II - sztuczna infiltracja.

Inwestor: Hydrobudowa 9

Copyright 2012 HYDRO-EKO

Powered by: Globalvanet