Realizacje

17.04.2008 - 15.09.2008

Budowa przystani dla łodzi wraz z infrastrukturą techniczną - nabrzeże Kanału Bydgoskiego przy ul. Spacerowej

Budowa przystani dla łodzi wraz z infrastrukturą techniczną na nabrzeżu Kanału Bydgoskiego przy ulicy Spacerowej w Bydgoszczy.

Inwestor: Zakład Robót Publicznych Bydgoszcz

Copyright 2012 HYDRO-EKO

Powered by: Globalvanet