Realizacje

29.05.2006 - 14.12.2007

Specjalistyczne roboty hydrotechniczne w ramach "Rewitalizacji Wyspy Młyńsckiej w Bydgoszczy na cele rozwoju przedsiębiorczości"

Specjalistyczne roboty hydrotechniczne w ramach zadania "Rewitalizacja Wyspy Młyńskiej na cele rozwoju Przedsiębiorczości".

Inwestor: Urząd Miasta Bydgoszczy Wydział Inwestycji

Copyright 2012 HYDRO-EKO

Powered by: Globalvanet