Realizacje

23.06.2005 - 30.10.2005

Przebudowa jazu na rzece Stara Noteć

Przebudowa jazu na rzece Stara Noteć w km 17+920 w miejscowości Szkocja.

Inwestor: Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych z siedzibą we Włocławku

Copyright 2012 HYDRO-EKO

Powered by: Globalvanet