Realizacje

01.06.2005 - 15.10.2005

Rozbudowa zakładu produkcji prefabrykatów w Krojantach k/Chojnic dla Kamal Sp. z o.o.

Wykonie składowiska kruszyw, rampy załadunkowej, fundamentów węzła betoniarskiego, zewnetrznej instalacji wodociagowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej do odprowadzenia wód z terenów opadowych i dachów oraz zbiornik pożarowy z kontenerową pompownią pożarową w zakładzie produkcji prefabrykatów w Krojantach k/Chojnic.

Inwestor: Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe i Prefabrykacji Betonów Kamal Sp. z o.o.

Copyright 2012 HYDRO-EKO

Powered by: Globalvanet