Realizacje

01.08.2003 - 28.10.2003

Regulacja rzek na terenie Biura Terenowego Brodnica

Regulacja rzek na terenie Biura Terenowego Brodnica.

Inwestor: Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych z siedzibą we Włocławku

Copyright 2012 HYDRO-EKO

Powered by: Globalvanet