Realizacje

10.04.2015 - 10.04.2015

WYKONANIE ŚCIANKI SZCZELNEJ PRZY WLOCIE PRZEPUSTU PRZY UL. POD SKARPĄ

Wykonanie w trybie awaryjnym, na zlecenie Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, zabezpieczenia uszkodzonego poprzez wypłukiwanie ziemi przepustu przy ul. Pod Skarpą poprzez wbicie ścianki szczelnej z grodzic.

Inwestor: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy

Copyright 2012 HYDRO-EKO

Powered by: Globalvanet