Realizacje

23.12.2013 - 20.11.2014

ZABEZPIECZENIE ŚLUZY BRDYUJŚCIE W BYDGOSZCZY

Zabezpieczenie śluzy Brdyujście w Bydgoszczy, wyłączonej z eksploatacji, przed katastrofą budowlaną.

Inwestor: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku – Zarząd Zlewni Wisły Kujawskiej w Toruniu

Copyright 2012 HYDRO-EKO

Powered by: Globalvanet