Realizacje

25.11.2013 - 20.12.2013

REMONT OSTRÓG NR 4/736 I 2/737 NA RZECE WIŚLE

Remont ostróg nr 4/736 i 2/737 na rzece Wiśle, polegający na wykonaniu rozbiórki bruku, budowie faszynady i palisady ażurowej, wykonaniu podsypki ze żwiru i z tłucznia kamiennego, wykonaniu bruku z trylinki, wykonaniu narzutu kamiennego i brzegosłonu krytego.

Inwestor: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku – Zarząd Zlewni Wisły Kujawskiej w Toruniu

Copyright 2012 HYDRO-EKO

Powered by: Globalvanet