Realizacje

04.11.2013 - 16.12.2013

REMONT JAZU NAKŁO ZACHÓD

Roboty w zakresie remontu obiektów piętrzących (branża hydrotechniczna) obejmujące wymianę zasuw, wymianę skorodowanych konstrukcji stalowych, naprawę przyczółków oraz ponuru i poszuru a także przegląd i naprawę zasuw.

Inwestor: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu - Zarząd Zlewni Noteci w Bydgoszczy

Copyright 2012 HYDRO-EKO

Powered by: Globalvanet