Realizacje

01.03.2011 - 30.05.2014

BYDGOSKI WĘZEŁ WODNY

Inwestycja pn. „Bydgoski Węzeł Wodny – rewitalizacja bulwarów i nabrzeży, polegająca na przebudowie i budowie umocnień nabrzeży, przebudowie oświetlenia, przebudowie ścieżek rowerowych i pieszych, budowie obiektów małej architektury, przebudowie układu komunikacyjnego i budowie przystanków tramwaju wodnego”.

 

Odcinek I od ul. Unii Lubelskiej do mostu Kr. Jadwigi.

 

Budowa obiektów budowlanych wykonanych w ramach zagospodarowania terenu lewego nabrzeża i bulwaru rzeki Brdy od ul. Unii Lubelskiej do Mostu Królowej Jadwigi w zakresie: ścieżek pieszych, rowerowych, schodów terenowych, oświetlenia terenu, małej architektury (w tym przystanku tramwaju wodnego „Astoria”), zieleni, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Ponadto zakres inwestycji na tym odcinku obejmował wykonanie skate- parku, tarasu widokowego z poszyciem drewnianym w systemie Deck-Dry.

 

Odcinek II od mostu Kr. Jadwigi do mostu Solidarności.

 

Budowa obiektów budowlanych wykonywanych w ramach zagospodarowania terenu lewego nabrzeża i bulwaru rzeki Brdy od mostu Kr. Jadwigi do mostu Solidarności w zakresie: ścieżek pieszych, rowerowych, schodów terenowych wraz z elektroenergetycznymi kablami zasilającymi nn, oświetleniem terenu, monitoringiem miejskim. Prace na ww. odcinku polegały  również na rekonstrukcji murów zabytkowej śluzy workowej wraz z wyeksponowaniem dębowych wrót. Wykonane zostały elementy małej architektury takie jak: dwie fontanny, systemowa toaleta, plac zabaw oraz plac z urządzeniami do ćwiczeń fitness.

 

Odcinek III Rybi Rynek

 

Budowa obiektów budowlanych wykonywanych w ramach zagospodarowania terenu prawego nabrzeża rzeki Brdy przy bulwarze Rybim Rynku w zakresie: budowy nawierzchni drogowych, schodów terenowych wraz z elektroenergetycznymi kablami zasilającymi nn, oświetlaniem akcentowanym, małej architektury oraz małej architektury przystanku tramwaju wodnego „Rybi Rynek”. Ponadto zakres robót obejmował budowę schodów służących komunikacji publicznej łączących ul. Stary Port z bulwarem im. Zbigniewa Urbanyi.

 

Odcinek V Dworzec autobusowy

 

Budowa obiektów budowlanych wykonywanych w ramach zagospodarowania terenu lewego nabrzeża i bulwaru rzeki Brdy na wysokości dworca PKS w zakresie: ścieżek pieszych, rowerowych, schodów terenowych, oświetlenia terenu. Budowa elementów małej architektury takich jak plac do gry w boule oraz systemowej toalety. Inwestycja objęła również budowę przystanku wodnego oraz zagospodarowanie terenów zielonych.

 

Odcinek VII Hala Łuczniczka

 

Budowa obiektów budowlanych wykonywanych w ramach zagospodarowania  terenu prawego nabrzeża i bulwaru rzeki Brdy nieopodal hali widowiskowo-sportowej „Łuczniczka” w zakresie ścieżek pieszych, rowerowych, schodów terenowych, oświetlenia terenu, małej architektury, zieleni i małej architektury przystanku tramwaju wodnego.

 

Inwestor: Urząd Miasta Bydgoszczy Wydział Inwestycji Miasta

Copyright 2012 HYDRO-EKO

Powered by: Globalvanet