Realizacje

19.11.2012 - 31.03.2013

WYLOT DO RZEKI BRDY RZY UL. MOSTOWEJ W BYDGOSZCZY (W34A)

Odprowadzenie ścieków deszczowych z obszarów stref ochronnych ujęć wód "Las Gdański" i "Czyżkówko" oraz rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej w Bydgoszczy

Inwestor: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "EBUD" - Przemysłówka Sp. z o.o.

Copyright 2012 HYDRO-EKO

Powered by: Globalvanet