Realizacje

21.10.1998 - 30.04.1999

Remont umocnień wylotów kanałów deszczowych

Remont umocnień wylotów kanałów deszczowych na brzegu północnym Kanału Bydgoskiego oraz wykopy podwodne w technologii z wody na odcinku od śluzy Prądy do ul. Podmiejskiej w Bydgoszczy.

Inwestor: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy

Copyright 2012 HYDRO-EKO

Powered by: Globalvanet