Realizacje

11.09.2012 - 08.11.2012

Budowa drogi dojazdowej na dolną wodę EW Smukała

Rozebranie nawierzchni i podbudowy drogi oraz placu przed elektrownią, wykonanie nowej drogi i placu z kostki betonowej, reprofilacja rowów wzdłuż drogi, likwidacja dołu na skratki, montaż 2 zapór ruchomych (bez podłączenia zasilania).

Inwestor: Elektrownie Wodne Sp. z o.o. Samociążek

Copyright 2012 HYDRO-EKO

Powered by: Globalvanet