Realizacje

08.03.2011 - 30.09.2012

Rewitalizacja terenów sportowych (przystań jachtowa) - Wyspa Młyńska

Wykonanie robót budowlanych polegających na rewitalizacji zdegradowanych terenów sportowych na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy, polegającej na budowie przystani jachtowej z bazą noclegową, niezbędnej infrastruktury oraz zjazdów z ul. Tamka.

Inwestor: Miasto Bydgoszcz

Inwestycja realizowana wspólnie z firmami EBUD – Przemysłówka Sp. z o.o., BUDOPOL S.A., Firma GOTOWSKI PBKiP  Sp. z o.o.

Inwestor:

Copyright 2012 HYDRO-EKO

Powered by: Globalvanet