Realizacje

19.02.2011 - 09.12.2011

Modernizacja i rozbudowa Portu Jachtowego w Kołobrzegu - etap I

PRO-BUD S.A. z siedzibą w Kołobrzegu wspólnie z Przedsiębiorstwem Budownictwa Hydrotechniczengo "HYDRO-EKO" Sp. z o.o. realizował na zlecenie Zarządu Portu Morskiego Kołobrzeg S.A. inwestycję pn: "Modernizacja i rozbudowa Portu Jachtowego w Kołobrzegu - etpa I".

Inwestycja była współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Inwestor:

Copyright 2012 HYDRO-EKO

Powered by: Globalvanet